Bądź na bieżąco

Katalog praw pacjenta. Wnioski z warsztatu dla organizacji pacjentów PRAKTYCZNY WYMIAR RAPORTU.PRO

Prawo do ochrony zdrowia w Polsce gwarantuje Konstytucja PR z 1997 roku:

Art. 68 Konstytucji RP:
„1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.
5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży

„Pacjent – osoba zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny”
– artykuł 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta

Ustawowy katalog praw pacjenta obejmuje:
▪ Prawo do świadczeń zdrowotnych
▪ Prawo do informacji
▪ Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
▪ Prawo do tajemnicy informacji z nim związanych
▪ Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
▪ Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
▪ Prawo do dokumentacji medycznej
▪ Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
▪ Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
▪ Prawo do opieki duszpasterskiej
▪ Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Na poziomie międzynarodowym praw pacjenta chronią:

▪Karta Praw Pacjenta z 1984 r., wydana z inicjatywy Parlamentu Europejskiego
Wspólnoty Europejskiej;
▪ Deklaracja Promocji Praw Pacjenta w Europie
z 1994 r.;
▪ Europejska Karta Praw Pacjenta z 2002 r.,

Materiały na podstawie spotkań w ramach inicjatywy Pacjenci.PRO – 21 kwietnia 2021 r. Czy organizacja pacjentów może wpływać na pozycję pacjenta w systemie ochrony zdrowia? Paulina Kieszkowska-Knapik, adwokat Zuzanna Chromiec, aplikant adwokacki. 

Zapisz się na newsletter

Wyślemy porcję porad, inspiracji i zaprosimy na wydarzenia organizowane przez naszą fundację

Szanujemy prywatność naszych subskrybentów i zapewniamy, że podane dane tj. adres e-mail będzie używany wyłącznie do celów związanych z wysyłaniem informacji o działaniach Fundacji Małgosi Braunek „Bądź”. Wypełniając formularz zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych związanych z komunikacją elektroniczną. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Małgosi Braunek Bądź” z siedzibą przy ul. Husarii 32, w Warszawie (02-951) dowiedz się więcej
© 2016 Fundacja Małgosi Braunek „Bądź”. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: PureWeb