Ciało

Nanowoda a komórki nowotworowe

http://www.nantes.com.pl/?p=2144

Zapraszamy do zapoznania się:

„z wynikami badań wpływu nanowody na żywotność i zdolność proliferacji komórek nowotworowych układu hematopoetycznego człowieka (czyli komórek białaczki).
Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zbadaliśmy wpływ płynu hodowlanego (czyli mieszaniny różnych składników służącej do utrzymywania hodowli komórek nowotworowych) na komórki nowotworowe typu białaczki.
Z naszych badań wynika, że komórki wskutek utrzymywania ich hodowli w płynie przetworzonym w reaktorze niskotemperaturpwej plazmy, wykazują tendencję do apoptozy (czyli programowanej śmierci komórki).

Oto fragment wstępu z opracowania wyników badań:

Choroby nowotworowe stanowią obecnie jeden z największych problem współczesnej medycyny. Terapia chorób nowotworowych opiera się głównie na radio- oraz chemioterapii. Skuteczność takiego postępowania jest wciąż mocno ograniczona i uzależniona od stopnia zaawansowania choroby. Bez względu na etap rozwoju nowotworu, chemioterapia jest zawsze bardzo toksyczna i wywołuje wiele ciężkich skutków ubocznych. Wśród głównych wymienić możemy – zmiany obrazu krwi, upośledzenie funkcji szpiku, wątroby czy całego układu moczowo-płciowego i inne. Ograniczona skuteczność i wysoka toksyczność leczenia chemicznego skłaniają do poszukiwania alternatywnego rozwiązania. Stąd nowym kierunkiem jest poszukiwanie terapii wykorzystującej zjawiska fizyczne zachodzące w organizmie.

Jednym z rozwiązań branych pod uwagę jest zastosowanie nanotechnologii. Nanotechnologia dotyczy sposobów otrzymywania zróżnicowanych struktur charakteryzujących się rozmiarami od 0,1 do 100 nanometrów. Oznacza to, że wielkość tych struktur jest na poziomie pojedynczych atomów i cząstek. Początek rozwoju nanotechnologii sięga lat 50-tych dwudziestego wieku. W naturze natomiast organizmy żywe od zawsze posiadały struktury kontrolowane na poziomie pojedynczych cząstek. Do takich struktur zaliczyć można przede wszystkim błony biologiczne, jak również strukturę kości, skóry oraz drewna. Światowy rozwój nanotechnologii doprowadził do łączenia tej technologii z medycyną.

Jedną z możliwości wprowadzenia nanotechnologii do leczenia jest wykorzystanie biologicznego wpływu wody na komórki żywego organizmu. Woda jest substancją wyjątkową pod względem fizyko-chemicznym – posiada właściwości odbiegające od przewidywanych dla związków o zbliżonej budowie. Jest jedyną substancją naturalnie występującą w trzech stanach skupienia na Ziemi. Przechodząc w stan stały rozszerza się – przeciwnie do innych cieczy. Jako jedyna znana substancja wykazuje maksimum gęstości w stanie ciekłym, a jej ciepło właściwe ma wartość minimalną w temperaturze ok. 37 °C. Co jednak najistotniejsze, ciekła woda absorbuje promieniowanie elektromagnetyczne, poza wąskim zakresem w obszarze światła widzialnego. Właściwości te są o tyle ważne, że woda stanowi ok 70% masy ludzkiego organizmu. Zatem jej „jakość” decyduje o funkcjonowaniu całego ustroju na wszystkich poziomach jego działania.

W stworzeniu produktu o nazwie NANO-woda, firma NANTES wykorzystała zdolność wody do absorpcji promieniowania elektromagnetycznego, emitowanego strumieniem niskotemperaturowej plazmy. Woda poddana działaniu niskotemperaturowej plazmy posiada szereg właściwości odbiegających od właściwości standardowo występujących dla wody. Przyczyną tego zjawiska jest wielkość klastrów wody powstających w procesie wytwarzania NANO-wody, które są energetycznie stabilne i tracą zdolność tworzenia gigaklastrów. Pod wpływem niskiej energii oddziaływania jonów, atomy z nieliniowych oscylacji formują się w łańcuchy i wskutek tego cząsteczki stabilizują się w nowych miejscach. Prowadzi to do powstawania i rozwoju nowych metastabilnych grup molekularnych (nanoklastrów). W jednorodnych łańcuchach utworzone nanoklastry odpowiadają elementom „pamięci molekularnej”. Krytyczna energia potrzebna do rozwoju samoorganizacji procesów jest mniejsza niż w przypadku nieliniowych łańcuchów molekularnych z już nabudowanymi klastrami. W przypadku nanoklastrów aktywna staje się strefa która określa dalsze procesy samoorganizacji. Powstają skupiska, które zapewniają nowe właściwości fizyczne i chemiczne kompleksów. Zmianie prawdopodobnie ulegają też wiązania wodorowe. W przypadku, gdy woda o zmienionych wiązaniach wodorowych wchodzi w struktury oparte na tych wiązaniach, jak np. DNA i inne kwasy nukleinowe czy białka, może ona wpływać na ich funkcje. Autorzy podjęli się próby oceny wpływu NANO-wody na komórki nowotworowe wywodzące się z układu hematopoetycznego człowieka”.

Ciąg dalszy w pełnym opracowaniu wyników badań:

KLIKNIJ I POBIERZ OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

Zapraszamy do obejrzenia filmu o fenomenie NANOwody.

Zapisz się na newsletter

Wyślemy porcję porad, inspiracji i zaprosimy na wydarzenia organizowane przez naszą fundację

Szanujemy prywatność naszych subskrybentów i zapewniamy, że podane dane tj. adres e-mail będzie używany wyłącznie do celów związanych z wysyłaniem informacji o działaniach Fundacji Małgosi Braunek „Bądź”. Wypełniając formularz zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych związanych z komunikacją elektroniczną. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Małgosi Braunek Bądź” z siedzibą przy ul. Husarii 32, w Warszawie (02-951) dowiedz się więcej
© 2016 Fundacja Małgosi Braunek „Bądź”. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: PureWeb