Bądź na bieżąco

Trzeci Kongres Medycyny Integralnej online od 19 listopada!

listopad
19
Trzeci Kongres Bądź w pełni zdrowia. Prewencja i leczenie chorób przewlekłych – odporność! Online od 19 listopada

Odporność organizmu to nasz najważniejszy zasób, bezpośredni strażnik zarówno na etapie prewencji jak i leczenia. Każdy z aspektów codziennego życia wpływa na kondycję i funkcjonowanie naszego układu odpornościowego. Im bardziej zadbamy o odporność, tym większa szansa na pełne zdrowie.

Trzeci Kongres

Odporność jest tematem przewodnim trzeciej edycji Kongresu Medycyny Integralnej, który organizuje Fundacja Małgosi Braunek „Bądź”.

Edycja Kongresu Bądź w pełni zdrowia. prewencja i leczenie chorób przewlekłych – odporność 2020 odbędzie się ekskluzywnie w wersji online.

Premiera 19 listopada 2020 r.

Nadrzędnym celem Kongresu jest zainspirowanie uczestników do wzmocnienia własnej odporności, najważniejszego zasobu organizmu poprzez zadbanie o różne obszary życia. W tym roku prelegentami kongresu będą goście z Norwegii, Indii oraz Polski: dr Fahri Saatcioglu, dr Partap Chauhan, lek.med. dr n.med. Elżbieta Dudzińska, dr Anna Wójcicka, Wojciech Eichelberger, dr n. med. Agata Skrzat-Klapaczyńska oraz prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk. Do odtworzenia będą również wykłady i warsztaty Karoliny i Macieja Szaciłło, Doroty Gudaniec, Eli Wierkowskiej oraz Marcina Petrusa. Eksperci przybliżają zagadnienia związane ze stanem układu odpornościowego, m.in.: jaki wpływ na nasze zdrowie mają DNA, oddech, umiejętne radzenie ze stresem, przedstawiąją perspektywę ajurvedyjską zarówno w teorii jak i praktyce. W materiałach dodatkowych znajdują się m.in. wykłady z Edycji Kongresu 2019 w formie nagrań audio oraz merytoryczne mini wykłady partnerów Kongresu.

Wśród wykładowców

Dr Partap Chauhan, uznany ekspert z dziedziny ajurwedy. Prelekcja „Zdrowy umysł podstawą silnej odporności – perspektywa ajurvedyjska” przybliży rolę umysłu w budowaniu odporności według ajurwedy. Poznamy też proste, praktyczne wskazówki, które mogą pomóc uczynić organizm zdrowym.

Dr Fahri Saatcioglu, profesor biologii molekularnej i komórkowej z Uniwersytetu w Oslo, pracujący również w szpitalu uniwersyteckim w Oslo w Norwegii. Podczas wykładu „Od DNA, do odporności i mózgu – zmiana paradygmatu w nauce o zdrowiu”, wyjaśni założenia korzystnego dla zdrowia stylu życia i przedstawi ćwiczenia mające pozytywny wpływ na interakcje pomiędzy układem nerwowym, hormonalnym i immunologicznym.

Lek. med. Elżbieta Dudzińska w wykładzie „Prawidłowe oddychanie – czynnik przeoczony w prewencji, diagnostyce i terapii” wprowadzi słuchaczy w zagadnienia dotyczące nie/prawidłowego oddychania i ich skutków. Wykład będzie nie tylko okazją do zweryfikowania wiedzy dotyczącej właściwego oddychania. Dzięki precyzyjnym wskazówkom możliwa będzie także ocena własnego sposobu oddychania oraz nauczenie się ćwiczeń, które pomagają przywrócić prawidłowy, fizjologiczny wzorzec oddychania. Odsłuchanie wykładu pozwoli na wprowadzenie wprowadzenia bardzo istotnych, prozdrowotnych zmian u siebie.

Dr hab. med. Anna Wójcicka, genetyk i manager innowacji, w prelekcji „Moc, zdrowie i odporność w genach” omówi wybrane związki pomiędzy genami i ich wpływem na odporność organizmu.

NOWOŚCI w programie!  

Choroby wirusowe – diagnostyka i profilaktyka, wykład dr n. med. Agaty Skrzat-Klapaczyńskiej

Tematyka profilaktyki wirusowych chorób zakaźnych stała się szczególne istotna w czasach epidemii COVID-19. Należy jednak pamiętać, iż wirusowe choroby zakaźne towarzyszą nam od dawna. Jesteśmy stale świadkami powstawania i odkrywania nowych chorób zakaźnych, a koniec jednej epidemii oznacza najczęściej początek kolejnej.

Z tego powodu znajomość obecnie dostępnej diagnostyki i profilaktyki w tej dziedzinie jest niezwykle istotna z punktu widzenia zarówno klinicznego jak i epidemiologicznego. Indywidualna samoświadomość każdego potencjalnego pacjenta dotycząca zapobiegania oraz jak najszybszego zdiagnozowania danej wirusowej choroby zakaźnej ma nieoceniony wpływ na zdrowie i życie społeczeństwa, w którym żyjemy oraz na nas samych.

Dr n. med. Agata Skrzat-Klapaczyńska, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalistka chorób zakaźnych, doktor nauk medycznych i wieloletnia asystentka w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w wykładzie „Choroby wirusowe – diagnostyka i profilaktyka” przybliża tematykę profilaktyki wirusowych chorób zakaźnych, która stała się szczególne istotna w czasach epidemii COVID-19. Dzięki wykładowi zyskujemy znajomość obecnie dostępnej diagnostyki i profilaktyki w tej dziedzinie. 

Rak płuca – profilaktyka, nowoczesna diagnostyka i spersonalizowane leczenie, wykład prof. dr hab. n. med. Pawła Krawczyka

Zmniejszenie zapadalności i umieralności z powodu raka płuca należy do najważniejszych wzywań współczesnej medycyny. Co roku w Polsce z powodu tej choroby umiera ponad 22 000 osób (około 68 dziennie). Jedną z najskuteczniejszych metod walki z rakiem płuca jest profilaktyka pierwotna i wtórna. Zmniejszenie liczby osób palących papierosy oraz narażenia na szkodliwe czynniki środowiska jest drogą do niemal zupełnej eliminacji tej choroby z naszej populacji. W trakcie spalania tytoniu, które odbywa się w temperaturze 750 st. C dochodzi do powstania tysięcy substancji, wśród których prawie 100 ma udowodnione działanie rakotwórcze (np. benzo(A)piren, toluen, policykliczne węglowodory aromatyczne). Źródłem węglowodorów oraz tlenków siarki czy azotu są spaliny samochodowe oraz pyły zawieszone powstające w trakcie spalania paliw kopalnych. Profilaktyka wtórna polega na wykrywaniu choroby we wczesnych stadiach zaawansowania, kiedy możemy leczyć raka płuca radyklanie za pomocą zabiegu operacyjnego. Udowodniono, że profilaktyczne zastosowanie niskodawkowej tomografii komputerowej w grupie osób intensywnie palących papierosy zmniejsza ryzyko śmierci z powodu raka płuca o 30%. Niestety akcje profilaktyczne w przypadku raka płuca są mało skuteczne. Rozwój choroby jest często skryty i wykrywana jest ona w wyższych stadiach zaawansowania, kiedy konieczne jest szybkie wdrożenia leczenia systemowego. Tylko 15% chorych może liczyć na wyzdrowienie dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod chirurgicznych (minimalnie inwazyjna torakochirurgia). Dlatego wielkim wyzwaniem jest wdrożenie szybkiej i nowoczesnej diagnostyki a następnie spersonalizowanego leczenia raka płuca.

Profesor dr hab. Paweł Krawczyk jest lekarzem medycyny i diagnostą laboratoryjnym. Jest kierownikiem Pracowni Immunologii i Genetyki Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalizuje się w diagnostyce genetycznej i immunologicznej chorych na nowotwory w kwalifikacji do terapii ukierunkowanych molekularnie i immunoterapii. Zajmuje się głównie chorymi na raka płuca. Jest autorem i współautorem ponad 250 publikacji o łącznym współczynniku IF wynoszącym prawie 200 punktów oraz kilku rozdziałów w książkach i podręcznikach. Jest autorem i współautorem 250 streszczeń zjazdowych oraz szeregu wykładów z dziedziny onkologii, genetyki i immunologii wygłoszonych na krajowych i zagranicznych kongresach naukowych. Należy do kolegiów redakcyjnych kilkunastu czasopism. Brał udział w komitetach organizacyjnych i naukowych kilkudziesięciu konferencji krajowych i zagranicznych. Jest członkiem między innymi Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie oraz Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest recenzentem projektów NCN i NCBiR oraz ekspertem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Cykl praktyczny to między innymi wykład „Psyche w zdrowiu i chorobie”. Wojciech Eichelberger wyjaśnia w nim słuchaczom osiem podstawowych, zintegrowanych kompetencji wpływających na zachowanie wysokiego poziomu energii życiowej i – związanej z tym – wysokiej u odporności immunologicznej, odporności na stres i ich wpływu na zachowanie zdrowia. Karolina i Maciej Szaciłło uczą podstaw praktyki ajurvedyjskiej. Dorota Gudaniec omawia właściwości i zastosowanie medycznej marihuany. W praktycznym warsztacie, Eli Wierkowska, dzieli się swoją wiedzą na temat praktyki jogi i jej wpływu na odporność organizmu. Marcin Petrus, prezentuje warsztat połączony z pół godzinną sesją oddechową, podczas której możliwa staje się poprawa schematów oddechowych, ale również praca z emocjami.

Prelegenci WYKŁADY

• Dr Partap Chauhan, „Zdrowy umysł podstawą silnej odporności – perspektywa ajurvedyjska”

• Dr Fahri Saatcioglu, „Od DNA, do odporności i mózgu – zmiana paradygmatu w nauce o zdrowiu”

• Lek. med. Elżbieta Dudzińska, „Prawidłowe oddychanie – czynnik przeoczony w prewencji, diagnostyce i terapii”

• Dr hab. med. Anna Wójcicka, „Moc, zdrowie i odporność w genach”

• Dr n. med. Agata Skrzat-Klapaczyńska, „Choroby wirusowe – diagnostyka i profilaktyka”

• Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk, „Rak płuca – profilaktyka, nowoczesna diagnostyka i spersonalizowane leczenie”

• Wojciech Eichelberger, „Psyche w zdrowiu i chorobie”

• Karolina i Maciej Szaciłło, „Ajurweda w praktyce”

• Dorota Gudaniec, „Jak kannabinoidy wspierają odporność?”

• Eli Wierkowska, „Joga na odporność”

• Marcin Petrus, „Równowaga oddechu”

Prelegenci MINI WYKŁADY

  • Dr n. med. Beata Dethloff, „Dieta uniwersalna dla wszystkich, czy dieta spersonalizowana wg Genodiet i Genesis?“
  • Lek. med. Dariusz Szymański, „Poprawiamy odporność naturalnie“, Instytut Medycyny Holistycznej, Vega Medica
  • Dr n. biol. Anna Basińska, Instytut Mikroekologii, „Zdrowie z jelit. Jak wesprzeć nasze bakterie jelitowe?”.

Bilety Pre Order dostępne na: www.evenea.pl 

 

Główni Partnerzy Kongresu:

Novartis Poland

 

 

MSD Polska

Pozostali Partnerzy: 

DF Medica Polska 

Instytut Mikroekologii

Instytut Medycyny Holistycznej, Vega Medica

 

Patroni medialni: 

Zwrotnikraka.pl – portal onkologiczny dla Pacjentów 


Portal ekobiety.pl

Zwierciadło.pl

 

Portal Yogi.pl

SENS

Joga-joga.pl

Kliknijzdrowie.pl

 

Zapisz się na newsletter

Wyślemy porcję porad, inspiracji i zaprosimy na wydarzenia organizowane przez naszą fundację

Szanujemy prywatność naszych subskrybentów i zapewniamy, że podane dane tj. adres e-mail będzie używany wyłącznie do celów związanych z wysyłaniem informacji o działaniach Fundacji Małgosi Braunek „Bądź”. Wypełniając formularz zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych związanych z komunikacją elektroniczną. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Małgosi Braunek Bądź” z siedzibą przy ul. Husarii 32, w Warszawie (02-951) dowiedz się więcej
© 2016 Fundacja Małgosi Braunek „Bądź”. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: PureWeb